Tilbake til regler

Hva er lov, og hva er ikke lov

Vi har slett ikke lyst til å sensurere det dere skriver. Til det setter vi den litterære ytringsfriheten for høyt. Vi ønsker heller ikke å hemme noen i skriveutfoldelsen. Det er kanskje vi som har uttrykt oss uklart, eller dere som ikke har lest diskusjonen og reglene grundig nok. Uansett håper vi nå å oppklare det vi oppfatter som misforståelser.

Dere har lov til å skrive om både sorg, død og vonde følelser rundt selvmord og selvskading. Vi skjønner at det er viktig å få skrevet vonde følelser og opplevelser ut av kroppen. Det er åpent for mer enn gladtekster på Skrivebua.

Vær varsom-plakaten (Norsk presseforbund) sier: "Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelser av metode eller andre forhold som kan bira til å utløse flere selmordshandlinger".

Det er med andre ord ikke lov å beskrive konkret hvordan man foretar selvskading og selvmord. Det er heller ikke lov til å komme med oppskrifter eller oppmuntre til selvmord. Slike bidrag sletter vi. Utfordringen vil være å skrive en tekst uten å ha med hvor mye blod som flyter, eller beskrive hvordan og hvor man kutter seg.

Vi har slettet en del tekster siden vi innførte endringene. Stort sett har vi tatt dem som har vært beskrivende og konkrete. Vi har sett gjennom fingrene med noen bidrag som kanskje skulle vært slettet, mens andre som ikke skulle vært slettet, er blitt slettet. Vi er i et daglig dilemma, kan vi love dere. Redaksjonen diskuterer bidrag som berører disse temaene, og forsøker å handle rett.

Vi ønsker at Skrivebua skal være et nettsted som har stor bredde av litterære tekster. Her skal du finne både dikt, noveller, romaner, føljetonger, faktatekster, som igjen er skrevet med humor, ironi, sinne, frustrasjon, oppgitthet, glede, lykke, sorg, eventyrlyst. Med andre ord, her skal alle finne noe som alle kan kjenne seg igjen i.

Problematikken rundt selvmord og nettbruk er i søkelyset, og debatteres mer og mer. Skrivebua, som er et offentlig nettsted, må følge samfunnets regler og samtidig lytte til eksperters oppfordringer. Vi vil at alle brukerne våre skal trives, og ikke føle at reglene våre hemmer lysten til å skrive.

Link til den første diskusjonen: Skrivebua har endret noe på reglene

Link til artikkel i Aftenposten om selvmord. Straffbart å oppfordre til selvmord på nett

--------------------

To hjertesukk som også påvirker Skrivebua, og hvordan vi trives her

Det ene er skrivegleden. Behovet for å skrive fortjener å bli tatt alvorlig av andre. Når du kommenterer en tekst, må du prøve å formulere deg på en slik måte at vedkommede skjønner at det er en konstruktiv (slå opp, hvis du ikke vet hva det betyr) tilbakemelding. Det er gjennom tilbakemeldinger at vi lærer å bli bedre skribenter, så det er viktig å påpeke eventuelle feil og mangler. Samtidig vil det i de aller fleste tekster også være noe positivt å si. Ikke glem å nevne det. Noen ganger holder det med et positivt superlativ hvis man liker en tekst, men det holder ikke å skrive for eksempel bare "Dritdårlig" eller "Dette likte jeg ikke". Av det lærer man ingenting.

Vi ønsker alle å få skryt og gode tilbakemeldinger, samtidig som vi trenger noen spark i riktig retning for å komme oss videre, og ikke sovne i laurbærene.

Det andre er at vi følger Kardemommeloven, som de fleste kjenner. (Søk på: Thorbjørn Egner/Kardemommeloven.) Skrivebua skal oppleves som et godt sted å være. Alle brukerne er med på å forme Skrivebua. Det er vanskelig å sette opp regler for oppførsel, men vanlig høflighet bør alle beherske. Tekster eller kommentarer med personhets, diskriminering, pornografiske tekster eller åpenlys krangel blir fjernet.